+48 18 471 56 54
+48 18 471 61 71
+48 516 622 905

Trasy wycieczek pieszych

  1. Krynica- Zdrój -> Góra Parkowa (741m n.p.m.)

Wyjście żółtym lub niebieskim szlakiem na początku Deptaku. Przejście do szczytu ok. 40 minut. Zejście ścieżkami spacerowymi ok. pół godziny. Doskonałe miejsce spacerowe. Park w stokach Góry Parkowej został założony w 1810 roku. Do dzisiaj zachował się ówczesny układ ścieżek. Liczne altany pozwalają się schronić w razie niepogody. Niezwykłe miejsca: Polana Michasiowa, Ławka Kraszewskiego, Figurka Matki Boskiej Krynickich Zdrojów, „Źródełko Miłości” są zawsze licznie odwiedzane przez grono turystów i kuracjuszy.

Figura Matki Boskiej Krynickich Zdrojów:

Artur Grottger zachwycony uroczym gąszczem leśnym zapragnął, by ponad zdrojem wśród lasu na stoku góry stanęła statua Matki Bożej Łaskawej. Wykonał piękny rysunek, który stał się jednocześnie projektem. Dzięki ofiarności wiernych w roku 1864 wzniesiono Figurę. W roku 1884 wzmocniono przy niej teren wysokim murem a w następnych latach ogrodzono żelazną balustradą. W roku 1943 gwałtowny huragan wyłamał wokół figury olbrzymie drzewa kładąc je pokotem bez naruszenia statuy Matki Bożej. W roku jubileuszowym 1950 to leśne sanktuarium zostało poszerzone nowym podmurowaniem i ogrodzeniem z granitu tatrzańskiego. Miejsce licznie odwiedzane przez turystów i pielgrzymów.

2.Krynica- Zdrój -> Góra Krzyżowa (814m n.p.m.) -> Krynica- Zdrój

Czas przejścia: 2,5 godz.

Wyjście zielonym szlakiem (przy postoju dorożek konnych- ul. Dąbrowskiego), przejście do Przełęczy Krzyżowej. Następnie szlakiem żółtym na szczyt Góry Krzyżowej i dalej zejście do Deptaku w Krynicy.

Pierwotnie grzbiet nazywał się Urdy Werch lub Urdy Wirch (hardy szczyt). Nazwa ta przetrwała do końca II wojny światowej. W okresie międzywojennym w różnych publikacjach spotyka się równolegle także nazwę Góra Krzyżowa. Po wojnie znamy już tylko Górę Krzyżową. Datą historyczną dla Krzyżowej i być może dla tej nazwy jest rok 1857- następny po roku przełomowym dla Zdroju roku Wiekopomnej Komisji Dietlowskiej. Komisja powołana przez Prezydenta Krajowego dr Clam Martinich 10 października 1856 roku, sporządziła memoriał o celowości utrzymania założonego uzdrowiska; uznała za konieczne przystąpienie do jego pełnej rekonstrukcji i sprecyzowała program odbudowy. Odpowiedzialność za realizację programu kierowano ku rządowi.

W 1857 roku, w pierwszą rocznicę tych przełomowych wydarzeń, goście kąpielowi wdzięczni za uratowanie Zdroju ufundowali krzyż i ustawili go na Rudym Wirchu widocznym ze Zdroju. Z inspiracji Komisarza Powiatowego C. K. Antoniego Mraviencsisa w roku 1898 postawiono nowy krzyż, modrzewiowy, który przetrwał do 1952 roku. Historię obecnego krzyża opowiedzieli naoczni świadkowie: Roman Chruściel, Józef Koth, Michał Hyria (w wywiadach 11.09 i 7.10.1999) oraz Marian Dzbanik (12.09.1999).

W roku 1952 ówczesny proboszcz Kościoła Zdrojowego ks. Dziekan Antoni Wojewoda wydał zlecenie warsztatowi Komisji Zdrojowej na wymianę krzyża. Postanowiono wznieść krzyż metalowy (z rur „szybowych” grubościennych 12mm, stalowych). Przewiezieniem materiału zajął się pan Bolesław Kociak, prace warsztatowe i montażowe wykonali: Stanisław Zięba, Michał Hyria i Michał Wójcik. Kierownik warsztatu, pan Władysław Smoleń, czuwał nad realizacją całego przedsięwzięcia. Krzyż ustawiono przy pomocy grupy wolontariuszy (po ogłoszeniu apelu z ambony). We wnętrzu krzyża umieszczono szklany pojemnik z historycznym zapisem. W latach 90-tych XX wieku członkowie Klubu Tatrzańskiego: Witold Filas i Julian Klamerus, asekurowani przez Piotra Bodzionego, wykonali konserwację krzyża techniką taternicką.

Urdy Wirch miał również swój epizod sportowy. W roku 1930 na jego południowo- wschodnim skłonie wybudowano wyczynową skocznię narciarską, punkt krytyczny 60m (Andrzej Włoch 19.10.1999), Trenowali na niej zwłaszcza sławni zakopiańczycy. Ponieważ nie spełniała optymalnych warunków, po kilku latach zrezygnowano z jej dalszej eksploatacji. Wybudowano „konkurentkę” w innym miejscu w Krynicy (pod nadzorem Stanisława Marusarza). Przez dziesiątki lat krzyż widoczny był z Deptaku. Obecnie partię szczytową góry pokrywa las. Zarosła niegdysiejsza polana widokowa a drzewa zasłoniły krzyż. Na górę prowadzą dwa niezbyt uczęszczane szlaki turystyczne: żółty dochodzący do samego krzyża i niebieski, który biegnie trochę niżej, bokiem omijając krzyż.

 

3. Krynica- Zdrój -> Huzary (866m n.p.m.) -> Krynica- Zdrój

Czas przejścia: ok. 3 godz.

Wyście szlakiem czerwono zielonym (obok ośrodka ZNP Huzar na ul. Pułaskiego) na szczyt Huzarów. Zejście żółtym szlakiem do ul. Pułaskiego powyżej kopca Pułaskiego.

Wzniesienie niegdyś nazywano Czerteziem. Obecna nazwa „Huzary” związana jest z Konfederacją Barską w czasie której podobno stoczona została jedna z bitew konfederatów z huzarami austriackimi. W stoku Huzarów znaleziono szablę z łacińskim napisem z wyrytą datą na brzeszczocie 1747r, XVIII- wieczny  granat armatni oraz w jednym ze ściętych drzew kulę o średnicy 2cm.

 

4. Dookoła Krynicy- Zdroju szlakiem żółtym

Czas przejścia: ok. 7 godz.

Dookoła Krynicy: Krynica- Zdrój-> Góra Parkowa (741m n.p.m.)-> Huzary (865m n.p.m.)-> Pasmo Jakubika-> Jaworzynka (904m n.p.m.)-> Góra Krzyżowa (813m n.p.m.)- Krynica- Zdrój.

Wejście na szlak na początku Deptaku- wyjście na Górę Parkową (piękna panorama ze szczytu Góry), przejście do drogi łączącej Tylicz z Krynicą- przejść przez szosę i dalej wyjście na Huzary. Z Huzarów pasmem Jakubika do restauracji „Cichy Kącik”, przejście przez szosę i wejście na Jaworzynkę. Z Jaworzynki przejście na Przełęcz Krzyżową i wyjście na Górę Krzyżową. Zejście do Deptaku w Krynicy- Zdroju.

 

5. Krynica- Zdrój-> Jaworzynka (904m n.p.m.)-> Krynica- Zdrój

Czas przejścia: ok. 4 godz.

Wejście na szlak zielony przy postoju dorożek, przejście do Przełęczy Krzyżowej. Dalej żółtym szlakiem na Jaworzynkę. Z Jaworzynki zejście żółtym szlakiem do Restauracji „Cichy Kącik”. Dalej zejście Starą Drogą do Krynicy (po lewej stronie restauracji).

 

6. Krynica- Zdrój-> Góra Parkowa-> Szalone-> Powroźnik

Czas przejścia: ok. 3,5 godz.

Szlak niebieski. Wejście na szlak na początku Deptaku, następnie na szczyt Góry Parkowej. Dalej przejście w pobliżu „Źródełka Miłości” i do Powroźnika. Z Powroźnika możliwość powrotu autobusem komunikacji uzdrowiskowej do Krynicy- Zdroju.

 

7. Krynica- Zdrój-> Huzary-> Tylicz

Czas przejścia: ok. 2 godz.

Szlak czarny. Wejście przy kopcu Pułaskiego (ul. Pułaskiego powyżej ośrodka „Hajduczek”). Wyjście na Huzary (866m n.p.m.)- zejście do Tylicza. Możliwość powrotu z Tylicza autobusem komunikacji uzdrowiskowej bądź pieszo.

 

8. Krynica- Zdrój-> Jaworzyna (1114m n.p.m.)-> Krynica- Zdrój

Czas przejścia: ok. 6 godz.

Wejście na szlak zielony przy postoju dorożek dojście do Przełęczy Krzyżowej, dalej zielonym szlakiem do doliny Czarnego Potoku obok dolnej stacji kolejki gondolowej na Jaworzynę. Wyjście zielonym szlakiem do schroniska, dalej na szczyt Jaworzyny. Ze szczytu powrót szlakiem czerwonym do Krynicy- Zdroju.

 

9. Krynica- Zdrój-> Jaworzyna-> Złockie

Czas przejścia: ok. 6 godz.

Wejście na szlak zielony przy postoju dorożek, dojście do Przełęczy Krzyżowej, dalej szlakiem zielonym do doliny Czarnego Potoku obok dolnej stacji kolejki gondolowej na Jaworzynę. Wyjście szlakiem zielonym do schroniska, dalej na szczyt Jaworzyny. Ze szczytu zejście zielonym szlakiem do Złockiego. Możliwość powrotu komunikacją uzdrowiskową.

 

10. Krynica- Zdrój-> Runek-> Jaworzyna-> Krynica- Zdrój

Czas przejścia: ok. 8 godz.

Szlak niebieski. Wejście na szlak- początek Deptaku- dalej Przełęcz Krzyżowa- wzniesienie Przysłop (944m n.p.m.)- Runek (1080m n.p.m.) – UWAGA!! z Runku czerwonym szlakiem na Jaworzynę. Z Jaworzyny powrót zielonym szlakiem przez Przełęcz Krzyżową do Krynicy- Zdroju.

 

11. Krynica- Zdrój-> Runek-> Bacówka nad Wierchomlą-> Szczawnik

Czas przejścia: ok. 6 godz.

Wejście na szlak niebieski z początku Deptaku- dalej Przełęcz Krzyżowa- wzniesienie Przysłop- Runek. Dalej niebieskim szlakiem do schroniska „Bacówka nad Wierchomlą”. Ze schroniska zejść drogą dojazdową do Szczawnika.

 

12. Krynica- Zdrój-> Jaworzyna-> Runek-> Pusta Wielka-> Żegiestów- Zdrój.

Czas przejścia: ok. 6 godz.

Szlak niebieski.  Wejście na szlak- początek Deptaku- dalej Przełęcz Krzyżowa- wzniesienie Przysłop (944m n.p.m.)- Runek (1080m n.p.m.) dalej niebieskim szlakiem do schroniska „Bacówka nad Wierchomlą”. Od schroniska kontynuować niebieskim szlakiem na wzniesienie Pusta Wielka (1061m n.p.m.)- zejście do Żegiestowa- Zdroju.

 

13. Krynica- Zdrój-> Łabowska Hala-> Łabowa

Czas przejścia: ok. 10 godz.

Szlak czerwony. Wejście na szlak na początku Deptaku. Dalej zboczami Góry Krzyżowej do doliny Czarnego Potoku- wyjście na szczyt Jaworzyny, ze szczytu kontynuować szlakiem czerwonym na Runek i dalej Łabowska Hala- Łabowa. Możliwy powrót do krynicy autobusem z Łabowej.